×

Dela "Affärssystem för handelsföretag"


PageUP! - Affärssystem för tillverkande företag och handelsföretag

Med PageUP kan ert företag ta i bruk moderna marknadsförings- och försäljningstjänster. Systemet stöder en effektiv hantering av produkter och beställningar, vilket gör den dagliga verksamheten smidig och behändig. Systemet används via internet vilket gör att det fungerar på i princip vilken dator som helst. Ingen särskild installation behövs, utan systemet används via webbläsaren. Detta dokument beskriver vilka funktioner som finns tillgängliga.

1 Produktkatalog

En produktkatalog online på internet är något som de allra flesta företag har nytta av. Genom att synliggöra sitt utbud på internet når man ut till en betydligt bredare kundbas och tröskeln för kunden att göra ett köp sänks betydligt eftersom kunden redan på förhand kan bekanta sig med utbudet. Efter att produktkatalogen är skapad underlättas det administrativa arbetet betydligt, eftersom katalogen även kan användas för internetförsäljning om så önskas. Det vanligaste sättet att presentera sina produkter på är genom att ha en sida med flera produkter där varje produkt presenteras med en miniatyrbild, produktens namn och pris. Ifall antalet
produkter är mycket stort kan det löna sig att visa produkterna i formen av en lista med den mest grundläggande infomrationen synlig. Om kunden behöver mera information kan denne klicka på en länk. Det är också möjligt för kunden att lägga produkten rakt i köpkorgen ifall internet-försäljning är aktiverad.

1.1 Sökning efter produkt

Ifall antalet produkter som saluförs är mycket stort kan kunden även söka i produktkatalogen. Det är bara att fylla i namn eller produktkod så letar systemet fram rätt produkt. Även fast kunden bara fyllt i en del av produktnamnet eller koden så klarar systemet av att söka fram produkten. Sökfunktionen är inbyggd i systemet och är mycket snabb.

1.2 Produktkategorier

Om antalet produkter är stort är det bra att dela in katalogen i olika produktkategorier och eventuellt också underkategorier. Dessa kategorier kan man även i efterhand ändra ordningsföljden på samt ändra namn på dem. Produkterna kan även flyttas till en annan kategori ifall man tycker att detta gör katalogstrukturen klarare.

1.3 Produkter

Varje produkt ges ett produktnummer som därefter inte ändrar. Annan information som måste matas in är produktens namn. Vid behov kan man lägga till en hel del tilläggsinformation om produkten, såsom bilder med mera. Det går att ha flera produktbilder för en produkt. Produktinformationen kan även översättas till andra språk, ifall man har en flerspråkig katalog.

Informationen som visas baseras på kundens språkinställningar, så att kunden får informationen på sitt eget modersmål.

Ifall man har nya produkter eller produkter som man vill lyfta fram och ge mera synlighet kan man markera dessa så visas dessa även på startsidan för webbsidan. Detta är ett bra sätt att ge mera synlighet åt intressanta produkter.

1.3.1 Produktpartier

En produkt kan komma i olika stora förpackningar, allt från ett enskilt exemplar till en lastpall med lådor. Systemet stöder detta och man kan också ange olika parametrar såsom pris och vikt för de olika partityperna. Man kan alltså skapa olika produktpartier för samma produkt. Systemet är mycket mångsidigt och stöder således många olika partityper. Produkterna kan säljas per liter, per kilogram, förpackning med bestämd vikt eller volymenhet, per styck eller per kolli innehållande ett visst antal av produkten.

1.4 Prislistor och prissättning

Eftersom det kan finnas olika partistorlekar kan de olika partityperna prissättas individuellt, ett större parti kan exempelvis kosta mera totalt sett, men priset per styck kan bli lägre. Alla större företag är vanligtvis mervärdesskatteskyldiga, vilket beaktas i systemet. För varje produkt anges vilken momskategori den tillhör och priset kan visas med eller utan moms. Dessutom kan momsen visas både som procentsats eller i valuta. Beroende på olika faktorer som spelar in kan företagaren behöva ändra priset på en produkt. Detta underlättas av att priserna anges för bestämda perioder. Fördelen med detta är att man kan mata in framtida priser redan på förhand. Detta gör att det nya priset automatiskt börjar gälla när den nya prisperioden inleds.


2 Kundregister och kundkonton

Ett välvårdat kundregister är en stor tillgång för varje företag. Med kundregistrets hjälp kan företaget bedriva en lyckad marknadsföring och upprätthålla en god kontakt med sina kunder. Systemet stöder både företagskunder och konsumentkunder och det går att välja vilken typ av kunder man riktar sig till eller så kan man rikta sig till båda typerna.

2.1 Kundförvärv

För att beställningsprocessen skall gå så smidigt som möjligt kan kunden själv utföra en hel del. Kunden kan registrera sig via webbsidan och fyller då i nödvändig information, såsom namn, adress, telefon och e-post. Företagskunder matar ytterligare in företagsnamn och organisationsnummer. I de fall där kunden inte har någon e-post adress går det att skapa ett användarnamn som används vid inloggningen.

2.2 Kundkonto

Efter att kunden skapat ett konto kan denne göra beställningar och kontrollera sina tidigare beställningar. Ifall kunden i ett senare skede vill göra en ny beställning eller kontrollera en gammal kan kunden logga in på sitt konto. Ifall kunden av någon anledning har glömt sina login-uppgifter är det enkelt för kunden att nollställa sitt lösenord via e-post.

2.3 Export av kontaktuppgifter

Vid marknadsföring är det mycket vanligt att man behöver kontaktuppgifterna till sina kunder i tabellform. Det är mycket enkelt att exportera kundernas kontaktuppgifter ifall man vill använda informationen i sin externa marknadsföring, exempelvis genomföra en kampanj där man skickar ett brev eller e-post till kunderna.


3 Beställningssystem

Systemet stöder försäljning både till företag och konsumenter. Beroende på verksamhetens art kan man använda beställningssystemet på olika sätt.


3.1 Traditionellt beställningssystem

Det vanligaste sättet är att man har aktiverat en produktkatalog och matat in sina produkter och priser för dessa. En kund kan sedan gå till webbsidan och välja vilka produkter den vill köpa. När kunden har valt färdigt fyller kunden i sina kontaktuppgifter eller om det är en återkommande kund kan denne logga in med sitt användarnamn och lösenord och skicka in beställningen. När beställningen kommer in i systemet så skickas ett mejl till affärsinnehavaren så att denne vet att den finns en beställning att behandla. Affärsinnehavaren plockar sedan ihop det som blivit beställt och gör beställningen klar för leverans.
Leveransen kan ske på olika sätt, om det är mindre saker det är frågan om kan man använda posten eller andra leverantörer för att skicka leveransen. Man kan också avtala om hemkörning till kunden eller avhämtning vid affärsinnehavarens verksamhetsställe.

3.2 Beställningsomgångar

En typ av försäljning som blivit allt vanligare är att producenter säljer direkt till konsumenter. För detta typ av verksamhet har systemet inbyggt stöd. Det går att definiera leveransområden dit konsumenterna kan höra, så kallade matringar ifall det är fråga om livsmedelsförsäljning via nätet. Dessa matringar har vanligtvis en kontaktperson som tar emot produkterna vid en bestämd tidpunkt. Dit kommer sedan resten av beställarna och hämtar sina varor. Det enda försäljaren behöver göra är att skapa en försäljningsomgång samt ange vilka områden som hör till denna. Man kan exempelvis dela in områdena i norr och söder och skapa olika beställningsomgångar för dessa så att leveranserna sker olika dagar. Detta är mycket behändigt ifall man sköter om packningen och varuleveranserna själv.

3.2.1 Rapportering och logistik

Systemet är mycket effektivt för att hålla reda på hur mycket av en viss produkt som blivit beställt och vart den skall levereras och när. Detta underlättar bland annat packningen av produkterna samt leveranserna. Det går att se hur mycket av en viss produkt skall till ett visst område. Naturligtvis kan man också se vilka produkter som ingår i en kunds beställning.

3.2.2 Kundkommunikation och påminnelser

Till marknadsföringen hör ofta att skicka mejl och liknande till kunderna. Som ett komplement till detta kan systemet skicka ut ett automatiskt påminnelsemejl till alla de kunder som ännu inte gjort någon beställning för en aktuell beställningsomgång. Detta är ett bra sätt att säkerställa att alla potentiella kunder faktiskt är medvetna om beställningsmöjligheten.


4 Kontakta oss


För mera information om möjligheterna för Ert företag att dra nytta av systemet, tag kontakt så kan vi gå igenom det.


Kontaktuppgifter
Håkan Lövdahl
+358 (0)45-125 2500
hakan.lovdahl@llsdata.fi


Tjänsten finns på http://www.pageup.fi/ och ni kan också besöka vårt företags webbsida http://www.llsdata.fi/


Tjänsten produceras och upprätthålls av:
LLS Data Ab Oy
FO-nummer 1993086-5

Postadress
PB 37
FI-20101 ÅBO

Besöksadress
Västerlånggatan 26
20100 ÅBO

Om cookies på denna webbplats

Vi och våra partners använder teknologi såsom cookies på vår webbplats för att skapa personligt innehåll och annonser, tillhandahålla sociala media och för att analysera trafiken till vår webbsida. Klicka nedan för att ge din tillåtelse för användning av denna teknologi över webben. Ditt medgivande är i kraft 30 dagar.