×

Dela "Beställningssystem för livsmedel"


Beställningssystem för livsmedel

Använder ni fortsättningsvis pappersblanketter eller excel-dokument för att ta emot beställningar? Nu finns det ett betydligt effektivare sätt att hantera detta på, via ett online ERP-system!

Nackdelarna med att använda pdf-dokument eller excel-kalkylblad

 • Svårigheter att fylla i. Kunden kanske inte får upp dokumentet på sin dator.
 • Svårigheter att skicka in det, kunden kanske inte lyckas skicka in filen.
 • Kunden ser inte genast vad beställningen börjar kosta.
 • Beställningarna kan inte automatiskt grupperas i rätt grupper
 • Mängdenheten kan bli oklar, kunden kanske fyller i ett antal istället för en viktmängd eller tvärtom.
 • Beställningen måste hanteras manuellt i flera skeden.

Fördelar med ett online-beställningssystem:

 1. Kunden kan göra sin beställning på ett enkelt sätt, exempelvis med en smartphone.
 2. Kunden kan se sina tidigare beställningar.
 3. Kunden kan rekommendera produkter direkt via sociala medier, exempelvis facebook.
 4. Kundanskaffningsprocesserna kan utnyttja internet på ett effektivt sätt, eftersom kunden själv kan skapa ett konto.
 5. Det är enklare att hålla koll på vem som beställt vad.
 6. Faktureringen underlättas.
 7. Det blir inga oklarheter gällande vad kunden har beställt, eftersom systemet styr upp processen. Partistorlekarna och partityperna är tydligt angivna.
 8. Logistiken underlättas. Det går att se hur mycket av en vara som skall levereras en viss dag vilket underlättar packningen av produkterna.

 

Om cookies på denna webbplats

Vi och våra partners använder teknologi såsom cookies på vår webbplats för att skapa personligt innehåll och annonser, tillhandahålla sociala media och för att analysera trafiken till vår webbsida. Klicka nedan för att ge din tillåtelse för användning av denna teknologi över webben. Ditt medgivande är i kraft 30 dagar.